Ceník

Poplatek za registrační období - jeden rok

Čtenáři do 18 let                     0 Kč

Čtenáři od 18 do 70 let     50 Kč

Čtenáři nad 70 let                     0 Kč

Rezervování knihovní jednotky

Rezervování knihovní jednotky 0 Kč

Písemné vyrozumění o splnění rezervace Českou poštou  25 Kč

Meziknihovní výpůjční služby

Paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu výpůjčky  70 Kč

Za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR knihovny  Budou účtovány náklady dožádané knihovny

Náhrada škody zničené či ztracené knihovní jednotky

Periodický tisk
Knihovní jednotka (kniha, audiokniha)

Didaktické pomůcky, hry  Bude požadována věcná náhrada nebo bude účtován náklad na zakoupení nové knihy, audioknihy, didaktické pomůcky, hry (viz. Čl. 12 KŘ)

Peněžitá náhrada za poškození

Periodický tisk   10 Kč

Knihovní jednotka (kniha, audiokniha)  50 Kč

Didaktické pomůcky, hry   50 Kč

Upomínání

První čtyři upomínky jsou zasílány elektronicky nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky   0 Kč

V případě, že nemáte emailovou adresu nebo telefon, zasíláme upomínku písemně Českou poštou   25 Kč

Pátou upomínku zasíláme doporučeně s dodejkou Českou poštou   90 Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!